A: Ricoh

”Robotiseringen går for tregt”

Joacim Lorentsson på robotorganisasjonen Swira og robotprodusenten Kuka er en av talerne på Grafkom I/O i Gøteborg i november. Her kommer han til å gi sitt syn på  hvorfor det er viktig at bransjen tar i bruk roboter og automatisering.


Sør-Korea, Singapore, Japan og Tyskland er de mest robotiserte landene i verden. Sverige og Norge henger etter påpeker Joacim Lorentsson i et debattinlegg. TNS Gallup og HR Norge mener at nordmenn er “i utakt med robotiseringen“.

– Det går fort nå og mange land går forbi oss, sier Lorentsson til Dagens Arbete.

Läs mer: Joacim Lorentsson er en av talerne på Grafkom I/O i Gøteborg 8-9 november. Der skal han diskutere viktigheten av robotisering. Mer informasjon om talere og påmelding finner du her.

Hver fjerde nyproduserte robot havner idag i Kina og robotiseringen øker hvert år dramatisk i andre land.

– Vi står stille og blir forbigått av andre land, nå må det et krafttak til for å få fart på utviklingen, sier Joacim Lorentsson.

Nye roboter, utrustet med sofistikert software og sensorer, kommer å bli viktige på mange deler av fabrikkgulvet.

– Innen montering og i prosessindustrien finnes det et kjempepotensial for denne typen av smarte roboter. Men da må vi samle oss og satse, sier Joacim Lorentsson.

- Annonse -

- Annonse -