A: Ricoh

Ny tjeneste i skyen hjelper bedrifter med GDPR

Advokatbyrået Insatt i svenske Jönköping har lansert en tjeneste i skyen de kaller Qnister-GDPR som hjelper små og mellomstore selskap å håndtere den nye loven om personopplysninger (GDPR).


Tjenesten henvender seg spesielt til små og mellomstore selskap som har en ambisjon om å følge opp det nye regelverket, men som har begrensede ressurser internt. Anvenderen guides gjennom GDPR-regelverket samtidig som all nødvendig GDPR-informasjon samles på ett sted, ifølge Insatt.

Les mer: Qnister-grunderen Anna-Lena Isaksson kommer til Grafkom I/O 8-9 november i Gøteborg og gir konkrete tips på hvordan man skal håndtere de nye GDPR-reglene.

GDPR trer i kraft i mai 2018 og stiller nye krav til bedrifter i grafisk bransje. Grunntanken med den nye loven er at den skal øke medborgernes rettigheter og integritet. Den nye forordningen, som oftest kalt GDPR, trer i kraft i hele EU 25 mai 2018.

Pedagogisk tjeneste forenkler lovfortolkningen

Qnister er en skybasert tjeneste som guider brukeren gjennom GDPR-forordningen og samtidig sørger for at brukeren samler all GDPR-informasjon på et sted.

Det er Insatt som ligger bak Qnister.

– Mange organisasjoner og bedrifter har forstått at de behøver å tilpasse seg GDPR men føler seg usikre på hvor man skal begynne. Qnister er en skybasert tjeneste som pedagogisk guider brukeren gjennom det utilgjengelige lovverket og samtidig ser til at bedriften samler all relevant informasjon på ett sted. Brukeren får dessuten tilgang til skreddersydde dokumenter og policy-dokumenter som er nødvendig for å leve opp til GDPRs krav, sier Emelie Terlinder, en av eierne i Insatt AB i en melding.

Insatt arbeider for tiden med implementering hos flere bedrifter og ser en kraftig økt etterspørsel etter selskapets tjenester, både når det gjelder GDPR og annen forretningsjuss.

– Vår spisskompetanse når det gjelder håndtering av personalopplysninger har blitt en konkurransefordel i takt med at mange kunder beveger seg mot økt digitalisering og utvikling av online produkter. Vi kommer framover til å fortsette å utvikle ytterligere moduler under Qnister-plattformen, sier Anna-Lena Isaksson, også eier i Insatt AS.

Kort om GDPR:

GDPR som er den engelske forkortelsen av General Data Protection Regulation, er et EU-regelverk som settes i kraft i hele EU 25 mai 2018 og som erstatter vår nåværende Personopplysningslov. I loven finnes bestemmelser om registrerte personers rett til informasjon, sletting og strengere regler for samtykke. Det stilles også høye krav til bedriftenes dokumentasjon og tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Formålet med loven er dels å beskytte enkeltindividets personlige integritet, dels å slå vakt om den sterkt voksende digitale økonomien gjennom tydelige spilleregler. Brudd mot loven kan føre til bøter på opp mot 20 millioner euro.

- Annonse -

- Annonse -