A: Ricoh

Skal kjøpe trykktjenester for mellom 8 og 14 millioner

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) inviterer til konkurranse på levering av trykktjenester, med 25. september som frist for innlevering av anbud.


Ifølge beskrivelsen på Doffin skal skolen ha et variert spekter av trykkeriprodukter og tjenester, herunder både standard trykksaker og spesialtrykk.

Videre heter det:

“Rammeavtalen vil inngås med én leverandør. HiOA har et estimert årlig forbruk av trykkeritjenester på ca. kr 2,2 – 3,5 millioner NOK eks. mva. Det anslås at volumet vil bli omtrent tilsvarende pr år i avtaleperioden. Over en fireårs periode vil dermed verdien av kontrakten være på mellom 8,8 og 14 millioner NOK eks. mva. Dette er kun et anslag og ikke forpliktende for HiOA. Reelt omfang kan bli både større/mindre.”


 

- Annonse -

- Annonse -