A: Ricoh

Kronikk: Med sikte på 100 prosent fornybar energi

Laurel Brunner startet Verdigris i 2008 med mål om å spre kunnskap om det trykte mediet og dets miljøpåvirkning. Hun skriver regelmessig på mange europeiske bransjemedier.

Stadig flere mennesker og bedrifter kjemper for miljøet på en eller annen måte. Men disse i mange tilfeller sprikende anstrengelsene tjener ofte ikke til noe, fordi de i stor utstrekning ikke er koordinerte eller strømlinjeformet.

I stedet er det mye bedre å få verdens største foretak til å slutte seg til ambisiøse, globale prosjekter.

Grafiske bedrifter kan gjøre sin del ved å støtte prosjekter som for eksempel RE100, en felles og global innsats som samler bedrifter som er engasjert i å nå 100 prosent fornybar el i sin virksomhet.

RE100 er en internasjonal ideell organisasjon som har som mål å få ned utslipp av klimagasser til null. Blant medlemmene finnes noen av verdens største trykksakkjøpere, så trykkerier og leverandørene deres har gode grunner til se om de kan støtte RE100 og målene som de har satt seg.

Organisasjonen har eksistert i tre år, og de 100 medlemmene inkluderer Adobe, HP og Ricoh, samt mange forsikringsselskaper, banker og investeringsgrupper. Drikkevareprodusenter som Heineken og Coca-Cola, næringsmiddelprodusenten Unilever og en håndfull bilprodusenter støtter også RE100.

Alle disse selskapene, uansett primærvirksomhet, er kjøpere av trykksaker på en eller annen måte. Og de ligger i forkant for å få industrien til å gå fra fossile kilder til fornybare energikilder. Selskapenes anstrengelser for å redusere effektene av klimaendringer skaper et momentum i forandringen. Jo flere selskaper som går med i initiativet, desto mer kraftfullt vil det bli, og desto raskere kommer endringene.

Foretak som Heidelberg og Fujifilm burde også være involvert, og oppmuntre flere selskaper fra den grafiske industrien til å arbeide for en grønnere framtid.

Det kollektive målet for RE100-medlemmer, og nesten et krav for å bli medlem, er at man binder seg til  å gå over til 100 prosent fornybar energi, helst en gang i nær framtid. HP Inc., en stor aktør i det grafiske markedet, har for eksempel satset på å ha 40 prosent av sin energi fra fornybare kilder senest i 2020, og Ricoh har som mål å bruke 100 prosent fornybar el innen 2050, med minst 30 prosent i 2030.

RE100-medlemmer er massive organisasjoner der miljøpåvirkningen granskes i stor grad, både fra tilsynsmyndigheter, kunder og aksjonærer. Dersom disse enorme foretakene kan håndtere utviklingen og lene seg mindre til fossile energikilder, burde da små og mellomstore foretak, som utgjør hoveddelen av den grafiske industrien, også klare det?

/Laurel Brunner

This article was produced by the Verdigris project, an industry initiative intended to raise awareness of print’s positive environmental impact. This weekly commentary helps printing companies keep up to date with environmental standards, and how environmentally friendly business management can help improve their bottom lines. Verdigris is supported by the following companies: Agfa GraphicsEFIEpson, FespaHPKodakKornitRicohSpindrift, Unity Publishing and Xeikon.

- Annonse -

- Annonse -