A: Ricoh

Dagbladet opplever gode tider på papir

Dagbladet, som tidligere har hatt Norges kanskje hurtigste fall nedover i papirversjon, har økt annonsesalget og satser på utvikling av papiravisen.


Det er først og fremst fredagsmagasinet “Helg” som har sørget for de økte annonseinntektene, ifølge Medier24.

Nylig kom “Helg” i nyoppusset versjon og med en økning i sidetallet fra 16 til 40 sider. Bakgrunnen er økt pågang fra annonsører.

– Annonsetilfanget har rett og slett vært så bra at vi vil utvide fredagspakka med flere flere sider og mer stoff, sier magasinredaktør Karine Østtveit.

Bilaget er utsolgt for annonser i de neste 10 ukene, og produktansvarlig for kommersiell avdeling i Dagbladet, Glenn Hagbru sier til Medier24 at annonseoppsvinget også gjelder selve avisen, ikke bare fredagsmagasinet.

Hagbru opplyser at papirutgaven av Dagbladet i 2017 har gått bedre enn fryktet, og den skal utvikles videre.

Les hele saken på Medier24.


- Annonse -

- Annonse -