A: Ricoh

Aschehoug og Gyldendal tar gebyrsaken til retten

Konkurransetilsynet ila i mars de to forlagene gebyrer på henholdsvis 9,7 og 7,9 millioner kroner for ulovlig samarbeid vedrørende distribusjon. 


Nå har de bestemt seg for ikke å godta gebyrene, og tar i stedet saken til retten.

– Vi er uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet har lagt til grunn, og vi ønsker derfor å få Konkurransetilsynets vedtak prøvet for retten, sier konsernsjef i Aschehoug, Mads Nygaard, i en pressemelding.

Fra Gyldendal kommer denne uttalelsen i en annen pressemelding:

– Etter en grundig gjennomgang sier Gyldendal seg uenige med Konkurransetilsynet, og går til søksmål for å få prøvd vedtaket for retten.

– Vår mening er at Konkurransetilsynets vedtak bygger på en uriktig forståelse av loven og av de faktiske forhold, sier konsernsjef John Tørres Thuv.

Dette er saken: Gebyrene ble ilagt fordi Konkurransetilsynet mente at fire norske forlag hadde samarbeidet ulovlig om vilkårene for distribusjon av bøker gjennom Interpress, et selskap i Reitankonsernet. Angivelig skulle forlagene ha koordinert sin atferd og kollektivt boikottet distributøren, som en reaksjon på Reitan Convenience og Interpress’ beslutning om å nekte Bladcentralen distribusjon via dem for bøker til Narvesen og 7-eleven.

Cappelen Damm har heller ikke godtatt sitt gebyr, mens det fjerde forlaget som fikk gebyr, Vigmostad & Bjørke, ble kjøpt opp av Schibsted. Schibsted har senere godtatt gebyret.


 

- Annonse -

- Annonse -