Våren 2019 kan de første fagprøvene i det nye grafiske faget avlegges

Grafisk produksjonsteknikk erstatter fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje. 


Siste mulighet til å ta fag- eller svenneprøve i disse tre fagene er høsten 2019. Men lærlinger som starter opplæring etter 1. august 2017, tegner lærekontrakt i grafisk produksjonsteknikk.

Det kom fram under et informasjonsmøte i Næringslivets Hus i Oslo nylig, opplyser Grafisk bransjeforening. Rolf Wesenberg fra Opplæringskontoret for visuell kommunikasjon var blant de som orienterte om endringene som etterhvert trer i kraft.

Faget skal fremover markedsføres på skolene i samarbeid blant annet aktuelle grafiske bedrifter og Opplæringskontoret. Bransjesjef Magnus Thorkildsen i Grafisk bransjeforening sa at det er viktig med et tett samarbeid med skolene.

Les hele saken på sidene til Grafisk bransjeforening.


Ill. foto: Pixabay

- Annonse -