Lederskifte i Berg-Andersen AS

Etter 39 år ved roret i Berg-Andersen AS har Pål Berg besluttet å trappe ned. Fra og med 1. juli 2017 er Eiliv Hagen ny administrerende direktør i selskapet.

Eiliv Hagen har vært ansatt i Berg-Andersen AS siden 2003. Han har hele tiden arbeidet både operativt og strategisk, og han er styremedlem i flere av datterselskapene til Berg-Andersen AS.

Pål Berg fortsetter i halv stilling og kommer da til å fokusere på papirvirksomheten. Samtidig vil han også fortsette som styreformann i Signcom AB, Signcom Oy, Signcom ApS, Igepa Berg-Andersen AB og som styremedlem i Berg-Andersen AS.

Eiliv Hagen har vært administrerende direktør i Signcom siden selskapets grunnlegger Jan Heintz forlot stillingen 30. juni.

– Etter 30 år i selskapet er det tid for at nye krefter tar over med nye ideer, sier Heintz.

Signcom er en del av Igepa Group og har datterselskap i Norge, Finland og Danmark. Bedriften leverer blant annet produksjonsmaskiner og forbruksmateriell, og arbeider med visuell kommumikasjon mot eksempelvis skiltfirmaer og reklamevirksomheter.


Kilde: Signcom

- Annonse -