A: Ricoh

Avgjørende tider for Norske Skog

I skrivende stund – onsdag 23. august – er det fortsatt uklart hva som blir den videre skjebnen for det kriserammede norske selskapet.


Egenkapitalen er tapt og gjelden er svært høy.

Viktige obligasjonseiere har ifølge Dagens Næringsliv gitt tilsagn om mellomfinansiering på 16 millioner euro for å kunne drive selskapet videre mens forhandlinger med obligasjonseiere og “andre ” om en varig løsning pågår.

En frist for å komme fram til en løsning er foreløpig satt til 1. september. Torsdag 24. august er det berammet ekstraordinær generalforsamling der selskapets aksjonærer skal få en oppdatering.

Ved utgangen av mars i år var rentebærende gjeld i Norske Skog på 6,4 mrd kroner. De største aksjonærene er Kistefos, Bertel O. Steen og Astrup Fearnley, med henholdsvis 13 %, 4 % og 3 %.


Kilder: DN.no, Norske Skog, Norsk Skogbruk

 

 

- Annonse -

- Annonse -