Satser på tekstilprint gjennom nytt joint venture selskap

Mimaki Europe har inngått i en joint venture med selskapet Bompan S.r.l., et ledende distribusjonsselskap i Italia.

Formålet er satsing på digitalprint i tekstilmarkedet, og det skal skje via oppbygging av et regionalt salgsnettverk og servicestruktur. Joint venture selskapet inngår i denne satsingen, som primært skal finne sted i EU-landene.

51 % av aksjene i det nye joint venture-selskapet eies av Mimaki, og Mimaki skal ha toppledelsen og stå for utviklingsarbeidet.


 

- Annonse -