Norske forlag jobber med en bransjestandard for bærekraftig bokproduksjon

I kjølvannet av tidligere nyhetsoppslag – med opprinnelse i undersøkelser som Regnskogfondet har gjort – om innslag av trefibre fra ikke-bærekraftig tømmer i norske bøker, har forlagsbransjen iverksatt tiltak.


Målet er en bransjestandard som sikrer at trykksaker som norske forlag selger ikke kommer fra såkalte “kontroversielle kilder, som kan bidra til avskoging og konvertering av naturskog”.

Forleggerforeningen melder at det ved enkelte forsyningskjeder er en risiko for uakseptable papirkvaliteter.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra fire forlag – Cappelen Damm, Gyldendal, Kagge/Stenersen og Spektrum/Aschehoug har jobbet med problematikken. De har konkludert med at forlagene bør utvikle en leverandørstyring basert på internasjonalt anerkjente kriterier og retningslinjer, hvor hovedhensikten er å utelukke produkter med potensielt kontroversiell opprinnelse i sine forsyningskjeder.

Videre heter det at utgangspunktet er at materiale i papir er uakseptabelt, når man vet, eller har grunn til å tro, at det helt eller delvis kommer fra en uønsket eller ukjent kilde. Det vil si en kontroversiell kilde som ikke er sertifisert i henhold til en akseptabel skogsertifiseringsordning.

Holdt seminar

Nylig ble det holdt et seminar der blant annet seks foredragsholdere fra ulike ståsteder belyste saken. Disse kom fra 07 Media (Håvard Grjotheim), Regnskogfondet, WWF, NEPCon, Cranstone og StoraEnso (Magnus Deinzer).

Arbeidsgruppen skal oppsummere innspillene fra seminaret og vurdere om det skal gjøres justeringer i det tidligere framlagte forslaget. Forslaget skal sendes på høring til Forleggerforeningens medlemmer før det behandles av styret.


Kilde: Forleggerforeningen

- Annonse -