Konica Minolta fortsetter med brukerkonferanse neste år

Konica Minolta startet nylig opp sitt brukerforum Prokom og hadde sin første konferanse i mai.


Nå melder selskapet at målet om 150 deltakere ble nådd (fikk 160), og at konseptet skal videreutvikles globalt. 

Neste år skal konferansen holdes i Budapest, blir det opplyst på prokom.org.


- Annonse -