Kjempegebyrene: Cappelen Damm stevner Konkurransetilsynet

De norske forlagene Gyldendal, Vigmostad & Bjørke og Cappelen Damm ble tidligere gebyrbelagt for tilsammen 32 millioner kroner. Cappelen Damm går rettens vei for å oppheve vedtaket for sin del.


Gebyrene ble ilagt fordi Konkurransetilsynet mente de tre forlagene hadde samarbeidet ulovlig om vilkårene for distribusjon av bøker gjennom Interpress, et selskap i Reitankonsernet. Angivelig skulle forlagene ha koordinert sin atferd og kollektivt boikottet distributøren, som en reaksjon på Reitan Convenience og Interpress’ beslutning om å nekte Bladcentralen distribusjon via dem for bøker til Narvesen og 7-eleven.

Gebyret til Cappelen Damm ble satt til 9,1 millioner kroner.

– Konkurransetilsynets begrunnelse for å ilegge Cappelen Damm bot er, etter vår mening, basert på uriktig forståelse av faktiske forhold og hendelsesforløp, sier Tom Harald Jensen, adm. dir. i Cappelen Damm.

Gyldendals direktør John Tørres Thuv har til BOK365  sagt at de fremdeles vurderer hva de vil gjøre med saken og at de vil bruke de neste ukene på å bestemme seg. Gyldendal fikk en bot på 7,88 millioner og Vigmostad & Bjørke 4,56 millioner kroner.


Fotocollage: MM / Pixabay

- Annonse -