Jan Gunnar Fjeldberg gir seg som daglig leder i Skilt- og dekorforeningen

Han har vært daglig leder siden 2010, men etter sommeren i år er det slutt.

Fjeldberg har i sitt virke blant annet jobbet med å få faget inn som en del av det offentlige utdanningstilbudet. Dette klarte han, i samarbeid med utdanningsmyndighetene, og det første svennebrevet i profileringsdesign ble avlagt i desember 2010.

Seks år senere – i 2016 – var mesterbrevordningen også på plass.

Skilt- og dekorforeningen roser Fjeldberg for utrettelig arbeid for foreningen og dens medlemmer, og for å ha frontet den i mange fora, samt for å ha vært et generelt informasjonsknutepunkt.


Foto: Facebook

- Annonse -