Grafisk import passerte 4 milliarder i 2016

Mye av økningen på trykking i utlandet til norske kunder siste år kommer fra kategorien trykking av tidsskrifter.

Totalomsetningen i norsk grafisk bransje i 2016 var på 9,86 mrd kroner, noe som er en liten nedgang. De tre siste årene har omsetningstallet vært noenlunde stabilt.

Det er bransjesjef Magnus Thorkildsen i Grafisk bransjeforening som kommer med opplysningene i en artikkel på Norsk Industri. Thorkildsen var på årsmøtet til Grafisk bransjeforening avd. Midt-Norge i Trondheim nylig.

Bedrifter med nytt utstyr og som kan kjøre tre skift er “svært konkurransedyktige”, og mindre aktører med bredt tilbud klarer seg også bra. Mellomsjiktet sliter mer, heter det fra møtet.


 

- Annonse -