Avisene i 2016: Økte digitalt, reduserte papirutgivelsene

40 prosent (90 stk) av de undersøkte 224 avisene gikk frem i opplag i fjor, viser en undersøkelse som Sigurd Høst har gjort for Mediebedriftene.


– Dette er mye bedre enn tidligere, og skyldes at avisene har satset systematisk på nye abonnementsmodeller og på betaling for nettnyheter, sier Sigurd Høst.

For første gang er det registrert en tendens til at papirutgivelsene hos flere titler går ned i frekvens. Noe av dette kommer av problemene med å få til effektiv lørdagsdistribusjon i fjor. Høst mener at færre utgitte papiraviser har gitt utslag i mer satsing på nettutgavene til en del aviser.

Ved utgangen av 2016 var det 151 aviser som hadde betalingsordninger på nett.

Norge er sammen med Tyrkia det landet i Europa som har størst betalingsvilje for digitale nyheter.

Tross en viss registrert endring i bruksmønster i Norge mener Sigurd Høst at vi ikke står overfor en nært forestående massedød på papiraviser.


 

 

- Annonse -