A: Ricoh

Ricohs mål: Å produsere med 100 % fornybar energi innen 2050

CEO og president Yoshinori Yamashita i Ricoh møtte nylig miljøvernministeren i Japan, Koichi Yamamoto.


Temaet for møtet var overgangen til et nullutslippsamfunn og ditto økonomi.

Yamashita (til v. på bildet) la fram Ricohs sine miljømål og et av dem er at innen 2030 skal konsernet drifte med minimum 30 prosent fornybar elektrisitet.

Innen 2050 skal all energi som konsernet bruker være fra fornybare kilder.

Ricoh har blitt det første japanske selskapet som er blitt opptatt på RE100-listen. Dette er et globalt initiativ av “innflytelsesrike selskaper” som har forpliktet seg til ett 100 prosents mål om bruk av fornybar energi. Samtidig skal RE100 arbeide for å drive opp etterspørselen – og leveringskapasiteten – på fornybar energi.

Miljøvernminister Yamamoto sa i møtet at Ricohs initiativer vil påvirke andre selskaper.

– Å sette seg høye mål og forsøke å nå dem vil skape innovasjon blant japanske selskaper, sa Yamamoto.


Kilde/foto: Ricoh

- Annonse -

- Annonse -

You might also like