A: Ricoh

Lars Sperre er konstituert som ny CEO i Norske Skog

Oppsigelsen til Sven Ombudstvedt ble levert inn fredag 5. mai, bare få dager etter at han solgte ut alle sine personlige aksjer i konsernet.


Ombudstvedt (til høyre på bildet) har nylig uttalt at en løsning som ligner på Chapter 11, en konkursbeskyttelse, kan være aktuelt å søke om for Norske Skog.

Som ny konstituert konsernsjef er utnevnt Lars P.S. Sperre. Sperre (til venstre på bildet) har vært ansatt i Norske Skog siden 2006, og har sittet i toppledelsen siden 2014.

– Jeg er svært motivert for å ta på meg denne utfordringen. Norske Skog har mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse og driv. Jeg er sikker på at vi sammen skal løse utfordringene og klare å bringe fram potensialet i gruppen. Norske Skogs operasjoner og kontantstrømmer er gode. Gjeldsnivået er likevel for høyt, og for mye av kontantstrømmen går med til rentebetaling i stedet for å bli reinvestert i selskapet, sier Sperre i forbindelse med overtakelsen som konsernsjef.


Foto: Norske Skog

- Annonse -

- Annonse -