A: Ricoh

IRM årsrapport: Det norske reklamemarkedet gikk tilbake i 2016

I 2016 var medieinvesteringene inkludert sponsing og events i Norge på litt over 26,5 milliarder kroner. Det representerer en reduksjon på 0,3 prosent sammenliknet med 2015.


Det skriver IRM i en melding.

Den siste rapporten fra IRM, ”Årsrapport – Norsk reklamemarked 2016”, gir en oversikt over reklameåret 2016. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvesteringene – inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og eventmarkedsføring.

“Reklamemarkedet ble presset både av det strukturelle skiftet fra trykte til digitale medier, og av skiftet fra desktop till mobil”, heter det i rapporten.

Svak digital vekst – utendørs gikk godt

Flere mediekategorier viser en svak utvikling i 2016. Dette gjelder alle trykte medier, der tosifrede tap er notert for flertallet av kategoriene. Den digitale veksten ble på pluss 5 prosent, noe som internasjonalt sett er svakt.

Sponsing og eventmarketing har historisk hatt bedre vekst enn mediemarkedet totalt, og det er også tilfelle for 2016. Både sponsing og eventmarketing viser positiv tillvekst i 2016.

Flere medier får et nytt all-time-high i 2016. Foruten sosiale medier var dette TV, kino og utendørsreklame.


 

- Annonse -

- Annonse -

You might also like