Elanders Q1: Vekst innen trykk og emballasje

Svenske Elanders sier i kvartalsrapporten for Q1 2017 at det ble registrert en “økt etterspørsel hos eksisterende kunder”, og det ble en organisk vekst med tre prosent, som mest kan tilbakeføres til Print & Packaging Solutions” som økte med seks prosent.

Driftsmarginen i første kvartal minket til 4,2 prosent for konsernet som helhet (det forklares med historisk svekket margin hos det oppkjøpte selskapet LGI), men for  emballasje ble marginen forbedret til 6,7 (4,8) prosent.

Virksomheten i USA løftes fram som en av de bakenforliggende årsakene til veksten. 

I USA pågår akkurat nå en transformering av virksomheten til en kombinert print- og supply chain management-enhet.  

Resultat etter skatt økte til 53 (36) millioner kroner (sek). 


- Annonse -