Nye krav til miljøinnovasjon – framtidens trykksaker må sirkulere i kretsløpet

Det finnes ingen hemmeligheter rundt det å kunne produsere trykksaker 100 prosent gjenvinnbart. Men for å nå dit kreves det mye hardt arbeid og en visjon om hvordan framtidens grafiske produkter skal produseres og fungere i kretsløpet. Les mer om pionerene og hvordan du selv kan komme videre.


Nå begynner enkelte foretak i bransjen å ta større steg i arbeidet mot en bærekraftig kommunikasjon med trykksaker. Nedenfor finner du mer om dette – men også idéer om hvorfor og hvordan dette gjøres.

 

Fra vugge til grav

Det sveitsiske trykkeriet Vögeli er det fjerde trykkeriet i verden som blir et såkalt “cradle-to-cradle” sertifisert trykkeri. Det betyr at man kan produsere trykksaker som er 100 prosent resirkulérbare – altså at alt materiale som benyttes i tilvirkningen kan gå tilbake i det biologiske kretsløpet – det vil si komposteres.

Gjennom sertifiseringen er man en del av samarbeidet “Print the change“, sammen med danske KLS Pureprint  og Gugler fra Østerrike.Disse tre foretakene er pionerer som nå produserer under varemerket Pureprint.

Sammen planlegger man å utvikle nye, bærekraftige produkter, slik at man på slutten av 2018 skal kunne levere alle grafiske produkter som “cradle-to-cradle”.

Det nederlandske trykkeriet Dekkers van gerwen har et eget konsept som de har kalt Infinite Paper Products, men med et liknende opplegg som Pureprint.

 

Få bort klimapåvirkningen – eller “bare” kompensere

Å (klima)kompensere for eksempelvis de klimagassutslippene man selv genererer er én sak – det finnes en hel del “klimanøytrale” trykkerier og trykte produkter. Men å arbeide målbevisst med å redusere sin påvirkning er en helt annen sak. Og det er det sistnevnte som avgjør om vi virkelig kan skape et bærekraftig samfunn.

Derfor er det mer troverdig i lengden for virksomheter å jobbe med tiltak som å installere solceller/vindkraft, effektivisere materialforbruket, redusere bruken av farlige materialer og til slutt gå over til innsatsfaktorer som kan gå inn i kretsløpet. Det vil lønne seg økonomisk, markedsmessig – og til slutt være et ufravikelig vilkår for i det hele tatt kunne drive en virksomhet.

Energi er ikke noe problem – det er naturressursene som er begrensningen

Over tid vil tilgang på energi ikke være et problem – sol og vind finnes i ubegrensede mengder og vi begynner å bli svært dyktige til å ta hånd om denne energien. Naturressurser har vi derimot begrenset tilgang på, og det er derfor disse prosjektene er så viktige.

Det var med denne innsikten professor Michael Braungart tok fram konseptet “cradle-to-cradle”. På messen Ecoprint 2012 sa han at “det hjelper ikke å ødelegge litt mindre” – det handler ikke om å endre oppførsel, men det handler om design og innovasjon.

Til nå har den grafiske bransjen jobbet med å suksessivt redusere sin påvirkning på miljøet. Men det er nettopp denne type innovasjon vi trenger – at bransjen tar større steg som dette, der også sluttproduktet blir “nøytralt” i det biologiske kretsløpet.

 

Ta neste steg

Svanen, FSC og andre verktøy er bra, men det kommer ikke til å være tilstrekkelig – kunden og samfunnet kommer til å kreve mye mer av selskapene når det gjelder å minimere den påvirkningen som produksjon, innsatsvarer og sluttproduktet har på jorden.

–> Start med å finne ut hvordan du og bedriften din kan gjøre mere enn alle andre når det gjelder å spare på endelige ressurser.

Hvordan varmer/kjøler du bygget ditt? Hvilke krav stiller du til dine leverandører vedrørende mulighetene til å gjenvinne brukt utstyr? Hvordan skjer transporten av varer? På hvilken måte reiser dine ansatte? Hvilke materialer bruker dere? Hvordan påvirker bedriften vannressursene?

Det handler ikke om å kompensere eller om å redusere påvirkningene litt og litt. Den grafiske bransjen må arbeide på helt nye måter med innovasjon for å få ned ressursspillet til null – alt som brukes i tilvirkningen av framtidens trykksaker må kunne brukes om og om igjen.

Og hvorfor tilbyr for eksempel ikke alle storformattrykkerier sine kunder løsninger som renser luften slik som her?

Hvem blir først med å bli en klimapositiv grafisk virksomhet i stedet for en klimanøytral?

 

Unikt europeisk prosjekt

For bare noen uker siden startet et omfattende prosjekt – Healthy printing – i Nederland av det tyskbaserte konsulent- og forskningsinstituttet Epea. Hensikten er å samle alle i den grafiske verdikjeden som vil være med og utvikle en sirkulær økonomi rundt det trykte mediet.

–> For deg som vil ta ordentlig grep i ditt arbeid med disse spørsmålene, er det nettopp nå en unik mulighet til å komme videre. Les mer i denne informasjonsbrosjyren. Allerede nå er 25 bedrifter med i prosessen.

 

Ressurser

  • På c2ccertified.org/products/registry går det an å søke opp trykkfarger og papir som behøves for å produsere etter metoden “cradle to cradle” – søk på “
  • Det finnes også sertifikater for trykkerier og leverandører, og informasjon om hvordan man kan sertifisere seg.  For eksempel finnes det det papir fra Steinbeis Papier på rull og ark, og offsetfarger, lakk og annen kjemi fra Green4print.
  • Konseptet Print the change fra de tre trykkeriene finnes på printthechange.com med mye informasjon om hvordan man tenker og jobber.
  • C2C-Center samles nyheter og informasjon om produkter innen området. En bra kilde for å finne partnere og få nye idéer.
  • Epea Holland finnes det mer informasjon om det nye prosjektet Healthy printing.

Les også: Verdens (kanskje) grønneste trykkeri ligger i Danmark

Denne filmen forklarer kretsløpet på en god måte: