A: Ricoh

Logistikk- og kampanjebedrifter fusjonerer

De to heleide datterselskapene Artisti Logistikk og Artisti Campaign fusjonerer, og det fusjonerte selskapet blir hetende Artisti Campaign. 


Det fusjonerte selskapet har en budsjettert omsetning for 2017 på ca. 85 millioner, og har 65 ansatte. Virksomhetene i Grimstad vil i løpet av året være samlokalisert på Østerhus.

Artisti-gruppen er et salgs- og markedsføringsselskap. Navnevalget for det nye selskapet støtter opp under dette, og vil tilby et bredere tjenesteutvalg i kundenes verdikjede, enn tidligere, skriver selskapet i en melding.

Campaign tilbyr en lang rekke med tjenester, fra kampanjeproduksjon, pakking, varehotell, ERP- og systemdrift til prosjektledelse. “Raske og fleksible leveringsservicen, kombinert med lave oppstartskostnader og kort implementeringstid”, er noen av fordelene, heter det.

Leder for det fusjonerte selskapet er Stein-Inge Andreassen.


 

- Annonse -

- Annonse -