A: Ricoh

Ny og rask gratistjeneste for bedriftsetablerere

Norid, Brønnøysundregistrene og Patentstyret har gått sammen om en ny fellesløsning som skal gjøre det lett for bedriftsetablerere å finne navn.


I en ny søkedatabase kan man sjekke om henholdsvis domene, foretaksnavn eller varemerke er ledig eller uten konflikt med andre.

Her er informasjonsteksten som forklarer tjenestene:

  • Tjenesten gjør søk mot tre forskjellige registreringstjenester, og sammenstiller resultatene.
  • Domenesøket gjøres mot Norids er domenet ledig-tjeneste Ekstern lenke.
  • Foretakssøket gjøres mot Brønnøysundregistrenes/Difis oppslagstjeneste for enhetsregisterdata Ekstern lenke.
  • Varemerkesøket gjøres mot Patentstyrets oppslagstjeneste for varemerker Ekstern lenke.

For å gi et best mulig resultat, tar tjenesten utgangspunkt i søkeordene og sjekker kombinasjoner av disse. Hvilke kombinasjoner som blir testet avhenger av hva som er tillatt mot hver oppslagstjeneste.

Resultatet presenteres i et sammendrag. Forskjellige ikoner brukes for å vise status, som kan være

  • Ledig
  • Opptatt
  • Ulovlig
  • Konflikt

Hvis det finnes ledige navn, vises disse først. Ellers vises status for hvert navn som da vil være enten opptatt, ulovlig eller i konflikt.

Nederst i sammendraget er det to knapper. Knappen Vis resultat viser flere detaljer om søkeresultatet. Der finner du også en knapp til informasjon om hvordan resultatet kan tolkes. Det detaljerte resultatet under Vis resultat-knappen kan skjules med knappen Skjul resultat.


 

- Annonse -

- Annonse -