A: Ricoh

– Problemet med plast

Laurel Brunner startet Verdigris for å spre kunnskap om det trykte mediet og dets miljøpåvirkning. Hun skriver regelmessig på Branschkoll og mange andre europeiske bransjemedier.

KRONIKK: Ifølge EU pakkes mer enn 50 prosent av alt gods i Europa i plast.


Det utgjør 39 prosent av de 57 millioner tonn plast som produseres i Europa hvert år, og tilsvarer ca 30 kg pr person pr år.

Globalt er tallene mye verre, både i form av forurensing og penger. Ifølge den ideelle organisasjonen Ellen MacArthur Foundation kommer 32 prosent av plasten aldri tilbake til et gjenvinningsanlegg. 8 millioner tonn havner i havet hvert år, og hele 95 prosent av plastemballasjens verdi går tapt i den globale økonomien. Det tilsvarer mellom 80 og 120 milliarder USD hvert år, noe som formodentlig er mer enn alle gevinster som emballasjen genererer globalt.

Å ta fatt i plastavfallets miljøpåvirkning handler ikke bare om å få mer av det til gå inn igjen i næringskjeden. Akkumulering av avfall som ikke gjenvinnes medfører kostnader på titalls milliarder dollar. Emballasje behøves, men den trenger ikke være skadelig. Noen utviklere har tatt fram nye typer emballasje som baseres på sukkerørplanter.

Tetra Pak hevder at deres Tetra Rex er verdens første helt gjenvinnbare emballasjemateriale. Det har blitt prøvd ut med godt resultat for melkeprodukter av det finske meieriet Valio, og det har blitt lansert globalt for melkevæsker og andre væsker. Materialet er en kombinasjon av rørsukkerbasert plast og FSC-sertifisert kartong. Plasten har fullstendig sporbarhet og er sertifisert av det belgiske akkrediteringsorganet Vincotte. Braskem, et brasiliansk selskap som produserer plast, bruker rørsukker som dyrkes på nedlagte beiter for sine råmaterialer. Sammenliknet med konvensjonell polyeten bruker Tetra Rex sin polyeten 4 kg mindre kull, regnet i kilo. Kostnadene for gjenvinning og avfallsbehandling er også mye mindre ettersom de er biologisk nedbrytbare.

Tetra Pak er ikke alene med å komme med nye idéer til plastemballasje. For eksempel pakker Bageriet Hovis sine brød i plastposer som også er laget av rørsukker. Hovis har samarbeidet med Amcor Flexibles i Australia som har virksomhet i 43 land over hele verden, og deres rørsukkerbaserte plast har redusert CO2 utslippene med 75 prosent, sammenliknet med de utskiftede plastposene.

Disse alternative materialene brytes ned mye raskere enn vanlig plast, men du vil trolig ikke ønske å spise dem. Allikevel er plast basert på sukkerrør en tiltalende løsning for å minske miljøpåvirkningene fra emballasje.

/Laurel Brunner

The Verdigris project is an industry initiative intended to raise awareness of print’s positive environmental impact. It provides a weekly commentary to help printing companies keep up to date with environmental standards, and how environmentally friendly business management can help improve their bottom lines. Verdigris is supported by the following companies: Agfa Graphics, EFI, Epson, Fespa, HP, Kodak, Kornit, Ricoh,Spindrift, Splash PR, Unity Publishing and Xeikon.


- Annonse -

- Annonse -

You might also like