A: Ricoh

Landa selger metalltrykkteknologien metallografi

På siste Drupa viste Landa fram en ny teknikk for å skape metalliske effekter på trykksaker uten å bruke folie – det man kaller metallografi.


Nå selger selskapet teknikken til tyske Altana for å fokusere på å ferdigstille og kommersialisere sine trykkpresser som bygger på nanografi.

– Ved å la Altana overta den avsluttende utviklingen og kommersialiseringen av vår metallografi kan vi fokusere på nanografi, sier CEO Benny Landa i en uttalelse.

Det tyske selskapet Actega Metal Print, som eies av Altana, vil bli bygget opp rundt metallografiteknikken.

I 2014 investerte det tyske kjemikonsernet Altana hundre millioner euro i Landa Digital Printing.

Pengene skal brukes til å sluttføre utviklingen av Landas trykkteknikk, lansere den kommersielt og bygge fabrikker for trykkfargeproduksjon.


 

- Annonse -

- Annonse -

You might also like