A: Ricoh

Kvinner (50-65) mest glad i e-bøker (i alle fall i Møre og Romsdal)

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal har gjort opp status for året 2016 i bibliotekene, og gjort noen litt overraskende funn.


For det er ikke den unge generasjonen som kaster seg over digitale bøker, som man kanskje skulle tro.

Bare 10 prosent av utlånet av e-bøker blir gjort av personer under 25 år. Siden e-bøker ble tilgjengelig i fylkets biblioteker i 2014 er nå andelen kommet opp i litt i underkant av fire prosent.

Men utlånstatistikken viser at det er voksne kvinner i alderen 50 til 65 år som er de ivrigste leserne av e-bøker. Denne gruppen står for 2/3 av det samlede utlånet av 36.000 e-bøker.

E-bok utlånet økte med 8.000 utlån i 2016, en vekst på 30 prosent.

 

Papirbok troner suverent på utlånstoppen

Selv om både den nominelle og prosentvise veksten for e-boka er sterk blir det likevel puslerier mot papirbokutlånet. I 2016 økte utlånet av papirbøker med 23.000 i Møre og Romsdal. Og andelen er altså over 96 prosent, og det er som alle vet sterkt.

Den store taperen på bibiliotekene er musikk og film, der utlånet har halvert seg siden 2011.


Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune

- Annonse -

- Annonse -