A: Ricoh

HP anerkjennes for klimastrategi av CDP

CDP er en non-profit virksomhet som måler og registrerer klimatiltak som iverksettes av globale selskaper, byer, regioner og land.


CDP er en forkortelse for Carbon Disclosure Project.

HP er ett av 29 globale selskaper (fra et utvalg på 3.300) som får plass i et styre for leverandørbedrifter. Arbeidet til dette utvalget skal sette søkelyset på hvordan selskaper i foregående år direkte har samarbeidet med sine leverandører om utslippskutt og begrense klimarelaterte risikoer i leverandørkjeden.

HP ble også valgt inn i en gruppe av 112 selskaper kalt CDP Supplier Climate A List. Disse selskapene anerkjennes for sin klimastrategi, rapportering og tiltak for å fremme en lavkarbon økonomi, heter det.


Foto: Pixabay

- Annonse -

- Annonse -