A: Ricoh

Hålogaland Avis dropper papirutgaven

Utgiftene er for store og annonseinntektene på papir har gått ned, sier redaktør Inge Bjørn Hansen. Den siste trykte utgaven er produsert.


Hålogaland Avis skriver om nedleggelsen på sine nettsider.

Avisen ble etablert så sent som i 2011 og gikk konkurs i 2015, men ble da reetablert av redaktøren og IT-ansvarlig og ombrekker Trond Bendiktsen. Opplaget i 2015 var 1390.

– Å drive ei liten papiravis som dette, det går ikke. Det er for store utgifter, og vi bruker for mye tid på papiret. Vi vil heller bruke kreftene på journalistikken. Opplaget har også gått gradvis ned de seneste åra, og det utfordrer også evnen og økonomien til å lage et godt produkt. Annonsemarkedet har også tatt en vending ingen som driver papiravis i dag liker. Vemodig, men sant, sier Inge Bjørn Hansen.

Avisa har hatt mellom 6 og 7 hundre tusen i pressestøtte i de senere årene. Det vil være aktuelt å søke pressestøtte også for den digitale utgaven.

 

Flere aviser kutter frekvens

Beslutningen i Hålogaland Avis føyer seg inn i utviklingen som har pågått i avis-Norge de siste ukene og månedene.

Flere lokalaviser har bestemt seg for å kutte utgaver på papir for å spare kostnader. Noe av dette er påskyndet av problemene med lørdagsdistribusjon via budfirmaet Kvikkas. Ifølge Medier24, som siterer DN, har Dagbladet signalisert at papiravisen kan ryke på alle ukedagene. Kanskje skjer det i første kvartal 2018, men mer sannsynlig skjer det i 2019.


Foto: Skjermdump fra avisens nettsider

- Annonse -

- Annonse -