A: Ricoh

Drupa 2020 framskyves en uke

For å unngå kollisjon med sommerferieavvikling har arrangøren bestemt at Drupa 2020 arrangeres i dagene fra og med tirsdag 16. juni til og med fredag 26. juni.

Det er en uke tidligere enn først bestemt.


 

- Annonse -

- Annonse -

You might also like