A: Ricoh

Anbudsrunde: Trykking av 175.000 aviser årlig

Asker kommune ønsker tilbydere til produksjon av papiravisen Asker-posten.


Rammeavtalen gjelder for to år, og har et verdiestimat på 2,5 millioner kroner.

Asker-posten er Asker kommunes informasjonsavis og kommer med 7 utgaver i året. Den fulldistribueres til husstander og bedrifter i kommunen, og opplaget er på 25.000. En PDF-utgave legges på nettet.

Detaljer om oppdraget er gitt på Doffin.no.


 

- Annonse -

- Annonse -