A: Ricoh

Skal kjøpe reklame- og trykktjenester for 14 mill

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har lagt ut anskaffelser på anbud, og konkurransen har frist 17. februar klokken 1200.


Leveransen gjelder en rammeavtale over to år, og ROAF ønsker kontrakt med kun én leverandør, selv om det inngår 13 ulike vokabularer.

 

Beskrivelsen er gitt slik:

Hovedformålet med anskaffelsen er å få kompetente, koordinerte, helhetlige og kanaluavhengige kommunikasjons- og reklametjenester tilpasset de behov ROAF til enhver tid har. Tjenestene skal støtte opp under oppdragsgivers visjon og virksomhetsstrategi for 2016 – 2025, og bidra til strategiske måloppnåelser. Leveransen skal organiseres med et kommunikasjons- og reklamebyrå som hovedleverandør, og evt underleverandører for profilering, trykkeritjenester, film- og videoproduksjoner, brukerundersøkelser og analyse.

 

I tildelingskriteriene vektes kvalitet og kompetanse 75 og pris vektes 25.

Her er lenke til detaljinformasjonen på Doffin.


 

 

- Annonse -

- Annonse -