A: Ricoh

Bunader som driftsgrunnlag for nytt silketrykkeri

Felagi Tekstiltrykk AS på Tingvoll i Møre og Romsdal dro i gang virksomheten for kort tid siden. 


Det er ikke så ofte det etableres nye silketrykkerier for tiden. På Tingvoll har man sett en nisje og valgt å satse utradisjonelt på tradisjoner.

Gründer Jan Olav Snekkersveen skal tilby alle typer tekstiltrykk i sitt nystartede firma, ifølge egne Facebook-sider, men det er bunader som danner kjernegrunnlaget for driften.

Snekkersveen har med seg Roar Koksvik og Viktor Gautvik som deleiere i firmaet.

I et intervju med lokalavisen Aura Avis går det fram at stadig færre har kunnskaper om brodering på bunader. Felagi kommer inn i dette ved å levere bunadsstoffer til Husfliden, med påtrykk fra silketrykk. Dette påtrykket kan så bunadskunden brodere på.

Snekkersveen sier til avisen at firmaet etter hvert også skal levere profilprodukter, T-skjorter, collegegensere og skjorter. Andre merkeoppdrag er det også notert forespørsel på.


Foto: Facebook/Krivi Vev

- Annonse -

- Annonse -