A: Ricoh

Framforhandler rammeavtaler på trykktjenester for kundene sine

IT- og konsulentselskapet Visma har innkjøpssamarbeid som et eget valg i sin tjenesteportefølje.


For kunder som inngår i Vismas medlemsbedriftsmasse tilbys fremforhandlede innkjøpsavtaler (rammeavtaler) innen forskjellige markeder. Visma oppgir å ha 6.000 slike medlemsbedrifter i dag.

Meningen er at man ved å benytte disse avtalene kan oppnå økonomiske besparelser på avtaler som er fremforhandlet på vegne av store volumer. Visma vektlegger også den tiden det tar å forhandle frem og administrere alle avtalene selv.

 

Har lagt ut avtalefordelene på nett

På print, grafiske tjenester og profilering har Visma opprettet egne avtaler med to faste leverandører, Allkopi og Wittusen & Jensen.

For Allkopi sin del har Visma lagt ut på sine nettsider innkjøpsfordelene – de faktiske rabattavtalene – som kundene kan oppnå.


 

- Annonse -

- Annonse -