A: Ricoh

Investeringer i nye platesettere

Kartonage AS i Trondheim har investert i platesetteren Supsasetter A106 fra Luth Gruppen.


Leveringen skjedde i sommer.

Kartonage omsetter for om lag 25 millioner kroner i året, og noe av dette er eksport (Sverige og Tyskland. Produksjon av matemballasje i mange varianter er kjernevirksomheten.

Luth Gruppen melder også om CTP-bestillinger fra Selbu Trykk (Suprasetter 52) og 07 Media (2 Kodak Magnus 800).


 

- Annonse -

- Annonse -

You might also like