A: Ricoh

Etikettrykk: Trender å ta hensyn til (fra Drupa-rapport)

Trykkpresseleverandøren Xeikon har sett nærmere på Drupas trendrapport som er basert på en verdensomspennende undersøkelse fra oktober i fjor.


Nesten 1250 deltok i spørreundersøkelsen, både trykkerier og leverandører. 552 av trykkeriene og 216 av leverandørene var europeiske, men resten av verden var også representert.

Xeikon har merket seg seg tre trender i materialet, sett fra etikettindustriens ståsted:

  • Økende dominans av digitaltrykk
  • Økende etterspørsel etter produkter med tilleggsverdier
  • Talent blir et nøkkelfortrinn

I sin analyse skriver Xeikon blant annet dette for å forklare trendene, slik de er funnet i Drupas undersøkelse:

Digital dominans: Tatt i betraktning den alminnelige vekstraten i trykkeribransjen må man kalle den digitale teknologiens rolle for outstanding, mener Xeikon og understreker at det eneste svaret etikettrykkeriene kan gi er å tilføre mer digital produksjonskapasitet.

Produkter med tilleggsverdier: Merkevareeierne ønsker å nå bredere ut til større og flere målgrupper. Det gjør det ved å diversifisere sin produktportefølje i stadig større grad. For etikettrykkeriene betyr dette at man må være klar til å tilby mer personlig og variabelt innhold, er Xeikons konklusjon, og peker på at arbeidsflytautomasjon trolig er den viktigste IT-investeringen en etikettkonverterer kan gjøre i dag.

Talent: For det tredje tror Xeikon at en mer fleksibel arbeidsstyrke vil gi flere samarbeidsmuligheter, mer produktivitet og vil frambringe nye forretningsmodeller. Talentfulle medarbeidere sammen med teknologi vil i sum bety mindre menneskelige feil i produksjonen. Trykkoperatørene må bli spesialister på sine felt, og individuelt talent vil i stor grad påvirke etikettrykkerienes effektivitet og drift, hevder Xeikon.


 

- Annonse -

- Annonse -