Markedet for 3D print ventes å firedoble seg de neste fem årene

I en rapport utarbeidet av byrået A.T. Kearney hevdes det at det globale markedet for 3D print innen 2020 nesten vil firedoble seg fra dagens nivå.

I år er det globale 3D print markedet verdt 4,5 mrd USD, eller omlag 37 milliarder norske kroner. I 2020 er verdien anslått til å bli 17,2 mrd USD, tilsvarende 140 mrd NOK.

Årsakene til den kraftige veksten i løpet av denne korte tiden antas å være bred tilpasning, avfallsreduksjon og kort vei til markedene.

Det er den britiske nettportalen consultancy.uk, en plattform for konsulentbransjen, som refererer rapporten.

Høyest veksttakt innen juvelér- og energisektoren

Markedet fordeler seg, ifølge consultancy.uk, i dag med 18 prosent på forsvar og romfart, industri og byggevare på 18 prosent, helsemarkedet 16 prosent og bilindustrien og juvelérindustrien med 12 prosent hver seg. I tillegg kommer energisektoren som svarer for 5 prosent og øvrige applikasjoner med 20 prosent.

Juvelérindustrien og energibransjen ventes å få den høyeste veksttakten.


Kilde: Consultancy.uk

Foto: Pixabay